LEAPSyn-SCI website
vectorslides

LEAPSynSCI project

circle vectors

Projektna ideja

Proteini zastupljeni u kasnoj emrbiogenezi: Strukturna karakterizacija i interakcija sa α-Sinukleinom ima za svoj cilj razvoj novih strategija za borbu protiv amiloidne agregacije primenom konstituenata koji učestvuju u molekuslkih mehanizama fenomena tolerancije na desikaciju: Proteini zastupljeni u kasnoj embriogenezi (LEAP) koji imaju ulogu u stabilizaciji funkcionalnih struktura proteina i ćelijskih membrana.

Projektni ciljevi

Proizvodnja novih LEAPs

otkrivanje potencijala LEAPs koji vode poreklo iz srpskog feniks cveta -Ramonda serbica

2020

Uslovljavanje agregacije

alpha sinukleina na osnovu uticaja na agregacione biološke puteve

2021

Ublažavanje efekata

dehidratacijom-izazvanih oštećenja lipozoma, kao modela biološke membrane

2022

Adekvatna primena

od biotehnologije do poljoprivrede (nove strategije za prilagođavanje useva sušnoj klimi)

2023

Potencijalne strategije razvoja leka:

Od drevne endemske biljke do efikasnog medikamenta

Najzastupljenija neurodegenerativna oboljenja, Alchajmerova i Parkinsonova bolest, su u vezi sa mehanizmom agregacije alfa-sinukleina u oblik nerastvornih, amilodnih vlakana. Bez obzira na brojne savremene studije koje imaju za cilj indentifikaciju malih molekula koji bi sprečili agregaciju alfa-sinukleina, ili imunoterapiju amiloidnih vlakana, jedinstveni lek za gorespomenute bolesti nije definisan. Ključni zadatak za oktrivanje efikasne terapije jesto razumevanje agregacionih puteva alfa-sinukleina i njegove bazične i izmenjene biološke funkcije.

Redukcija agregacije α-Sinukleina pomoću LEA proteina doprinosi razvoju novih metoda u lečenju neurodegenerativnih oboljenja.

LEAPSyn-Sci je finansiran od strane Fonda za Nauku, Republika Srbija 2019.
Saznajte više o PROMIS programu.

projektni tim

profile - marija
dr Marija Vidović
Naučni saradnik
biohemičar i fiziolog biljaka
 • Proteomika - metabolomika - MALDI MS imaging i UPLC-ESI-Q/TOF ( razvoj metode )
 • Abiotski stres biljaka
 • Metabolički fluksevi
 • UVB indukovani polifenoli
 • Odnos strukture i funkcije proteina
 • 0000-0001-5855-7192
 • 37040861200
 • Kontakt
profile - jelena
dr Jelena Radosavljević
Docent
doktor biohemijskih nauka
 • Karakterizacija proteina - proizvodnja rekombinantnih proteina - mesto-specifična mutageneza - proteomika
 • Alergenost proteina hrane
 • Modifikacije proteina hrane
 • Odnos strukture i funkcije proteina
 • 0000-0002-6123-5474
 • 35072032200
 • Kontakt
profile - sonja
dr Sonja Milić Komić
Naučni saradnik
hemičar
 • Antioksidativni kapacitet - EPR - metabolomika
 • Reaktivne kiseonične vrsta
 • Abiotski stres u biljkama
 • Antioksidaciona svojstva aminokiselina
 • 0000-0002-4832-8668
 • 54682186600
 • Kontakt
profile - milena
dr Milena G. Rikalović
Docent - naučni saradnik
biohemičar i mikrobiolog
 • Primenjena mikrobiologija - karakterizacija izolata poreklom iz specifične sredine - fermentacija - biotehnologija
 • Produkcija sekundarnih mikrobnih metabolita
 • Interakcija mikroorganizama i okruženja
 • Biomarkeri
profile - natasa
dr Nataša Kilibarda
Docent
doktor medicinskih nauka - veterinarske medicine
 • izolacija i identifikacija različitih mikrobioloških vrsta
 • Biotehnologija
 • Primenjena mikrobiologija
 • Fermentacioni procesi
 • 0000-0002-2967-3749
 • 28167570100
 • Kontakt
profile - strahinja
msc Strahinja Stevanović
Istraživač saradnik
hemičar
 • Proteomika - heminformatika - bioinformatika
 • Nativno neuređeni proteini
 • LEA proteini
 • Odnos strukture i funkcije proteina
 • 0000-0002-9173-985X
 • 57189646996
 • Kontakt
profile - sonjav
dr Sonja Veljović Jovanović
Naučni savetnik
fiziolog biljaka
 • Fotosinteza - antioksidativni enzimi - EPR merenja
 • Antioksidativni metabolizam - uticaj biotskog i abioskog stresa
 • ROS signalni putevi
 • Biljke vaskrsnice
 • 0000-0001-5536-7529
 • 6602549178
 • Kontakt
event
biodiv_day_ayvsdb
21. 05. 2022.
Dan Biodiverziteta

LEAPSyn-SCI i ove godine obeležava međunarodni Dan Biodiverziteta sa sloganom:" Izgradimo zajedničku budućnost za sve žive organizme".

#leapsynsci #fondzanauku #PROMIS #leaproteins #IMGGI #hemijskifakultet #imsi #singidunumuniversity

even
fasc_day_c9lrjn
18. 05. 2022.
Dan fascinacije biljkama

Biljke nas opčinjavaju svakog dana. Rešenja koja pronalaze da bi preživele na najraznovrsnijim staništima su fascinantna!
Ramonda serbica, endemska biljka vaskrsnica može da preživi duge periode drastične dehidratacije i da se već jedan dan nakon zalivanja potpuno oporavi. Sačuvajmo ovu jedinstvenu i ugroženu vrstu!

#leapsynsci #fondzanauku #PROMIS #leaproteins #IMGGI #hemijskifakultet #imsi #singidunumuniversity

Checkout all LEAPSyn-SCI Activities
partner logo 0partner logo 1partner logo 2partner logo 3